หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จ.พังงา พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในโอกาสเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

27 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 2044)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในโอกาสเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นและชุมชน ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อใช้ในโอกาสเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงาอำเภอเมือง จังหวัดพังงา (27 กันยายน 2559) เวลา 10.00 น.
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า สำหรับการส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่น เพื่อให้มีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด เป็นการสร้างภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง โดยมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการส่งเสริม ให้เห็นถึงสภาพปัญหาความต้องการของพื้นที่ และสิ่งที่ต้องพัฒนาให้ทันต่อกระแสความต้องการของนักท่องเที่ยว รองรับการแข่งขันในโอกาสเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรทางการท่องเที่ยวของจังหวัด เป็นการกระตุ้นในทุกภาคส่วนให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในทุกๆ ด้าน ให้เป็นไปอย่างมีระบบภายใต้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
 
นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา กล่าวว่า สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวในระดับนักบริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและท้องถิ่น กลุ่มผู้ให้บริการภาคการท่องเที่ยว กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีในการพัฒนาการท่องเที่ยว ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น ให้สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้และกระจายสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์