หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ญี่ปุ่นมีความต้องการรับผู้ฝึกงานไทยไปฝึกปฏิบัติด้านเทคนิคในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

27 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1868)

นายสิงหเดช ชูอำนาจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ คณะสมาคมนักธุรกิจภาคจังหวัดชิมะเนะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือเรื่องความต้องการรับผู้ฝึกงานไทยไปฝึกปฏิบัติด้านเทคนิคเข้าทำงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ ในจังหวัดชิมะเนะ ผ่านองค์กรพัฒนาฝีมือแรงงาน ระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย (International Manpower Development Organization, Japan (IM Japan) รวมถึงมีความต้องการผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และในงานก่อสร้าง นอกจากนี้ทางคณะสมาคมนักธุรกิจฯ จะได้เดินทางเยี่ยมชม IM Japan ประจำประเทศไทย เพื่อศึกษาดูงาน
 
นายสิงหเดชฯ กล่าวว่า การที่ประเทศญี่ปุ่นรับผู้ฝึกงานจากประเทศไทยไปทำงานถือเป็นการให้โอกาสให้คนไทยมีงานทำ และได้เชิญชวนให้นักธุรกิจภาคจังหวัดชิมะเนะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ด้านกระทรวงแรงงานก็จะหาแรงงานที่กลับจากการไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นเข้ามารองรับ เนื่องจากเป็นแรงงานที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้และมีความระเบียบวินัยอยู่แล้ว อีกทั้งประเทศไทยยังเป็นฐานการผลิตรถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นที่มีการส่งไปจำหน่ายในทั่วโลกอีกด้วย
 
 
 
ข้อมูล กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์