หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การสัมมนาด้านการค้าและการลงทุนของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม

26 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1358)
 

                                                  

สภาธุรกิจไทย-ลาว สถานเอกอัครราชทูตไทยและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาด้านการค้าและการลงทุนของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการและหารูปแบบการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนร่วมกันในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 สภาธุรกิจไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์อาเซียนศึกษาจัดสัมมนาด้านการค้าและการลงทุนของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันหารือถึงปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการไทย ในการดำเนินธุรกิจในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม รวมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจำนวน 135 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าและการลงทุนในต่างประเทศจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และนักวิชาการจากภาคการศึกษา เพื่อหารือและรับทราบปัญหาของนักธุรกิจไทยที่ดำเนินธุรกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งหาแนวทางและข้อสรุปร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นกลไกในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคการศึกษา เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการและหารูปแบบการเชื่อมโยงการค้าการลงทุน (Trade and Investment Connection) ร่วมกันในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์