หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการด้านประชาคมอาเซียน

21 ตุลาคม 2013 (จำนวนคนอ่าน 2095)

การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามแผนงา/โครงการด้านประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 21-22 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพฯ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์