หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
OTOP ไตรภาคี ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน

23 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1855)

วันที่ 23 ก.ย. 59 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ หัวหน้าคณะประชุม IMT-GT ฝ่ายไทย Mr.Dato’Dr.Rahman Ku Ismail หัวหน้าคณะประชุม IMT-GT ฝ่ายมาเลเซีย นายศรีพงศ์ บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยนามวานิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมความร่วมมือพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย IMT-GT ร่วมเปิดงานแสดงสินค่า OTOP ไตรภาคี ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ 3 ฝ่าย
 
นายศรีพงศ์ บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ลักษณะไตรภาคี ระหว่าง ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ เสริมสร้างร่วมมือ ทั้ง 3 ประเทศร่วมกัน โดยมีการจัดประชุมร่วมกันประจำทุกปี หรือที่เรียกกันว่าการประชุม IMT-GT ซึ่งปีนี้ประเทศไทยได้ใช้พื้นที่จังหวัดพังงาเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม
 
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ที่มีหน้าที่ดูแลสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ไช้วัสดุชุมชน ภูมิปัญญาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ร่วมผลิตภัณฑ์ชุมชนออกมา และมีการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานสู่สากล เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนจึงจัดสรรงบประมาณโครงการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ภูมิภาคจังหวัดพังงา สู่การประชุม IMT-GT ปี 2559 ให้จังหวัดพังงา ในระหว่างวันที่ 19-25 กันยายน 2559 หน้าสนามที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า เป็นเวลา 7 วัน
 
โดยการนำผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจาก 14 จังหวัดภาคใต้ และผลิตภัณฑ์ของประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซียมาแสดงและจำหน่าย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณีระหว่างกันในภูมิภาค เพื่อที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมไปพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้า และผลิตภัณฑ์ของตนเอง อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนตามวัตถุประสงค์ของการประชุม IMT-GT รวมถึง เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการทั้ง 3 ประเทศ ที่จะได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์ของตนเองมาจำหน่าย ได้มีโอกาสที่จะจับคู่ทางการค้าระหว่างกันตามแนวทางของ IMT-GT ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงยั่งยืนสืบไป
 
 
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์