หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรียืนยันเจตนารมณ์ของไทยร่วมมือกับประชาคมโลกแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

22 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1494)

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมระดับสูงเกี่ยวกับการใช้บังคับของความตกลงปารีส ยืนยันเจตนารมณ์ของไทยในการร่วมมือกับประชาคมโลกแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมกิจกรรมระดับสูงเกี่ยวกับการใช้บังคับของความตกลงปารีส ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่ 71 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งความตกลงดังกล่าวเกิดจากประชุมระดับสูงของประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 ที่นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุม ณ กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว (2558) โดยกิจกรรมระดับสูงเกี่ยวกับการใช้บังคับของความตกลงปารีสจะเริ่มขึ้นในเวลา 07.45 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 11 ชั่วโมง โดยโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนี้ประเทศไทยจะได้แสดงเจตจำนงของไทย ในการร่วมมือกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยทุกประเทศจะได้รับประโยชน์จากการที่ประเทศต่างๆ ร่วมมือกันภายใต้ความตกลงปารีสเพื่อควบคุมอุณหภูมิโลกให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ ซึ่งจะส่งผลให้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดความรุนแรงลงได้
 
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังมีภารกิจในการเยี่ยมชมสำนักเลขาธิการบริหารกลุ่ม 77 และจะเข้าร่วมการประชุมระดับสูงเรื่องการดื้อยาด้านจุลชีพ พร้อมกล่าวถ้อยแถลงในนามกลุ่ม 77
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์