หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใต้ IMT-GT ครั้งที่ 13 เสนอการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืน

22 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1633)

การประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) ภายใต้ IMT-GT ครั้งที่ 13 ที่จังหวัดพังงา นำเสนอกรอบแนวทางการพัฒนาเมืองไปสู่ความยั่งยืน และประเด็นความก้าวหน้าโครงการเมืองสีเขียว
 
(22 กันยายน 2559) ณ โรงแรมเซนติโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นการประชุมวันที่สามของการประชุม IMT-GT ซึ่งเป็นการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) ภายใต้ IMT-GT ครั้งที่ 13 โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในที่ประชุม Dr.EKowati Retnaningsih หัวหน้าคณะฝ่ายอินโดนีเซียและ Dato’ Dr.Rahman Ku Ismail หัวหน้าคณะฝ่ายมาเลเซียร่วมเป็นประธาน MR.Alfredo Perdiguero ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร ADB ซึ่งรับผิดชอบสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 250 คน
 
สำหรับการประชุม IMT-GT วันที่สามนี้ เป็นเวทีการนำเสนอพิมพ์เขียว IMT-GT ฉบับ 2017-2021 โดยที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงาน IMT-GT รายงานความเป็นมาและทิศทางในอนาคต การรายงานผลการประชุมในโอกาสที่มาเลเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ เมืองมะละกา มาเลเซีย
 
นอกจากนี้มีการวางกรอบแนวทางการพัฒนาเมืองไปสู่ความยั่งยืน โดยมีผู้แทน ICLEI นำเสนอกรอบแนวทางพัฒนาเมืองไปสู่ความยั่งยืนสำหรับเมืองใน IMT-GT แต่ละประเทศได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการของรัฐและจังหวัดภายใต้ความร่วมมืออนุภูมิภาค แผนงาน IMT-GT โดยอินโดนีเซีย ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการ Sport Tourism , IMT-GT Syariah Compliance Tourism , Air and Maritime Connectivity , Sabang Smart Travel Forum IMT-GT และ labour Market Information มาเลเซียรายงานความก้าวหน้าของโครงการ Chupung Valley by Perlis และ Malaysia Vision Vally by Negeri Sembilan ส่วนประเทศไทย ได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ Special Border Economic Zone , IMT-GT oldtown Heritage และ Maritime Hub
 
ทั้งนี้ที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าโครงการเมืองสีเขียว เช่น โครงการเมืองสีเขียวของเมดาน และบาตัม โครงการเมืองสีเขียวของมะละกาและโครงการเมืองสีเขียวสงขลาและหาดใหญ่ รวมถึงการเตรียมการจัดการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) ครั้งที่ 14 ต่อไป
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์