หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมระดับสูงเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ ให้ทุกประเทศร่วมมือแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

22 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1354)

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมระดับสูงเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ ให้ทุกประเทศร่วมมือแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่กระทบการเข้าถึงยาของประชาชน
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมระดับสูงว่าด้วยการมีผลใช้บังคับของความตกลงปารีส ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในกิจกรรมนี้นายกรัฐมนตรีได้ประกาศการเข้าเป็นภาคีความตกลงปารีสของประเทศไทย ซึ่งเป็นก้าวที่สำคัญที่ประเทศไทยที่จะร่วมมือกับทุกประเทศจำกัดการเพิ่มของอุณหภูมิโลกและลดผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จากนั้นนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมและกล่าวถ้อยแถลง ในฐานะกลุ่ม 77 และจีน ในการประชุมระดับสูงเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ
 
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่การประชุมครั้งนี้สามารถตระหนักรู้ถึงปัญหา และกระตุ้นเจตจำนงทางการเมืองในระดับสูง เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพบนแนวทางการพัฒนาด้านสุขภาพหนึ่งเดียว เนื่องจากปัญหาดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบต่อทุกประเทศ ขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับผลกระทบอย่างมากหากไม่แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กลุ่ม 77 และจีน เน้นย้ำนโยบายแก้ปัญหาที่ต้องไม่กระทบการเข้าถึงยาต้านจุลชีพทั้งชนิดเดิมและที่ค้นพบใหม่ รวมทั้งวัคซีนและเครื่องมือตรวจวินิจฉัย ขณะที่การแก้ปัญหาต้องสนับสนุนเป้าหมายที่สำคัญต่างๆ เช่น การสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม / สร้างการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข /สร้างหลักประกันให้ราคายาไม่สูงเกินไป
 
ทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยนั้นคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ ฉบับแรกของประเทศ และไทยยังยินดีที่จะสานต่อความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและมีส่วนร่วมในความพยายามระดับโลกอย่างสร้างสรรค์ ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาสำหรับคนรุ่นต่อไป และในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่ 71 นี้ นายกรัฐมนตรีจะมีภารกิจในการเป็นประธานการประชุมกลุ่ม 77 นายกรัฐมนตรีจึงได้ใช้โอกาสเยี่ยมชมสำนักเลขาธิการบริหารกลุ่ม 77 ที่ตั้งอยู่ภายในสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ พร้อมพบปะและสอบถามถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าประจำสำนักเลขาธิการบริหารกลุ่ม 77
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์