หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรมประชาสัมพันธ์ ทำแผนประชาสัมพันธ์ต่างประเทศและทิศทางการประชาสัมพันธ์อาเซียน ปี 2560

19 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1930)

วันนี้ 19 ก.ย.59 เวลา 09.00 น.
 
นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา "จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ต่างประเทศและทิศทางการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ปี 2560 ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
 
การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศและประชาคมอาเซียนที่สามารถสร้างการรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงทิศทางในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนากว่า 80 คน
 
การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศและประชาคมอาเซียนที่สามารถสร้างการรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงทิศทางในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนากว่า 80 คน
 
และยังได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า การประชาสัมพันธ์นั้นไม่ใช่เป็นการประชาสัมพันธ์ให้องค์กรเรา แต่เป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับประเทศชาติ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อสนับสนุนการดำเนินโนบายของรัฐบาล
 
 
 
 
 
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์