หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
คมนาคม ทำแผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ด่านศุลกากร และจุดผ่านแดนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

15 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1635)

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม ว่า ที่ประชุมฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและสรุปรายละเอียดแผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ด่านศุลกากร และจุดผ่านแดนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 (ตาก – แม่สอด) ดำเนินการก่อสร้างตอนที่ 1 และ 2 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการก่อสร้างตอนที่ 3 ผลการดำเนินงานร้อยละ 24 กำหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2560 และโครงการปรับปรุงท่าอากาศยานแม่สอดอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร และลานจอดกำหนดแล้วเสร็จปี 2561 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว โครงการก่อสร้างทางหลวงอรัญประเทศ – ชายแดนไทย/กัมพูชา (หนองเอี่ยน – สตึงบท) อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ด้านโบราณสถาน เนื่องจากกรมศิลปากรได้แจ้งว่าตรวจพบโบราณสถานในพื้นที่ ซึ่งต้องพิจารณาปรับแก้แนวสายทางใหม่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ตราด – หาดเล็ก ตอน 2 อยู่ระหว่างการก่อสร้างผลงานร้อยละ 10 กำหนดแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2560 และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเชียงรายด้านตะวันตก อยู่ระหว่างการก่อสร้างผลงานร้อยละ 7 กำหนดแล้วเสร็จเดือนมกราคม 2561
 
ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้มอบให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาความเหมาะสมและจัดลำดับความสำคัญของการปรับปรุงและบำรุงรักษาเส้นทางในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนงานบำรุงรักษาทางให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ดำเนินการปรับปรุงและบำรุงรักษาเส้นทางให้มีมาตรฐานการเชื่อมโยงโครงข่าย และสนับสนุนการคมนาคมขนส่งรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากต่อไป
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์