หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พม. จัดประชุมหารือทวิภาคีฯ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไทย – เมียนมา ครั้งที่ 18

14 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1396)
 

                                                   

 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้การต้อนรับ Mr.Soe Kyi (ซอ กี) อธิบดีกรมสวัสดิการสังคมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และคณะผู้แทนจากภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งฝ่ายเมียนมาและฝ่ายไทย ในโอกาสมาร่วมการประชุมหารือทวิภาคีด้านการบริหารจัดการรายกรณี การส่งกลับและคืนสู่สังคมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไทย – เมียนมา ครั้งที่ 18 (The 18th Thailand- Myanmar Case Management Meeting : CMM ) และการลงนามเอกสารภาคผนวก (The Annexes of SOP signing Ceremony) ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
 
นายไมตรี กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาระบบการให้ความคุ้มครองส่งกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อีกทั้งยังเป็นเวทีที่ให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสพบปะกระชับความสัมพันธ์และเป็นเครือข่ายในการทำงานเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้ง เป็นเครือข่ายในการปราบปรามกระบวนการค้ามนุษย์ต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ร่วมลงนามรับรองเอกสารภาคผนวกของ standard Operation Procedure: SOP เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการทำงานด้านการคุ้มครองส่งกลับและคืนสู่สังคมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
 
 
ที่มา :   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์