หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
CCI ย่อมาจาก...

12 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 4188)
 
CCI ย่อมาจาก Coordinating Committee on Investment
 
หมายถึง คณะกรรมการประสานงานด้านการลงทุนของอาเซียน มีหน้าที่ติดตามและดูแลการดำเนินการต่าง ๆ ภายใต้เขตการลงทุนอาเซียน (AIA) ซึ่งรวมถึงการเจรจาเปิดเสรีด้านการลงทุนภายในอาเซียนด้วย
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์