หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
DSM ย่อมาจาก...

12 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 5383)
 
DSM ย่อมาจาก Dispute Settlement Mechanism
 
หมายถึง กลไกการระบับข้อพิพาทของอาเซียน โดยมีพิธีสารว่าด้วยกลไกการระงับข้อพิพาท (ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism) ฉบับใหม่ของอาเซียน พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) เป็นกรอบการดำเนินการ ซึ่งมีผลให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงของอาเซียนอย่างเคร่งครัด เพราะหากมีการละเมิดพันธกรณีดังกล่าว ก็อาจถูกฟ้องร้องและต้องให้การชดเชยความเสียหาย หรืออาจถูกตอบโต้ได้
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์