หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
EABC ย่อมาจาก...

12 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1348)
 
EABC  ย่อมาจาก e-ASEAN Business Council
 
เป็นเวทีที่ภาคเอกชนอาเซียนมาประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการพัฒนาและเชื่อมต่อด้าน ICT ของอาเซียน
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์