หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยพร้อมส่งเสริมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น

7 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1265)

ไทยสนับสนุนอาเซียนใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น และสนับสนุนบทบาทของญี่ปุ่น ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูงและความเชื่อมโยงในภูมิภาค
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 19 ซึ่งที่ประชุมผู้นำอาเซียนและนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เห็นพ้องส่งเสริมการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ว่าด้วยมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น ระยะ 10 ปี ซึ่งไทยชื่นชมบทบาทญี่ปุ่นในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ทำให้เกิดการเติบโต การลดช่องว่างด้านการพัฒนา การส่งเสริมการจ้างงาน และการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และพร้อมส่งเสริมให้นักธุรกิจญี่ปุ่นขยายการค้า เพิ่มการลงทุน และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นวัตกรรม เทคโนโลยีสีเขียว อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมการเกษตร
 
นอกจากนี้ ไทยยังสนับสนุนบทบาทญี่ปุ่น ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูงในเอเชีย ซึ่งช่วยพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาค และต้องการให้ญี่ปุ่นเพิ่มบทบาทการปฏิบัติตามแผนแม่บท ว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ.2025 เพื่อให้ความเชื่อมโยงในภูมิภาคเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ และเป็นระเบียงเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ไทยเชื่อว่านโยบายเชิงรุกเพื่อสันติภาพของรัฐบาลญี่ปุ่น จะช่วยสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้โครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาค ที่มีอาเซียนเป็นแกนกลาง และสร้างความเป็นปึกแผ่นของภูมิภาคในอนาคต
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์