หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

7 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1512)

(6ก.ย.59) ไทยเสนอให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ขณะที่สถานการณ์ทางการเมือง นายกรัฐมนตรี ยืนยันเดินหน้าตามโรดแมปที่วางไว้
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบหารือทวิภาคีกับนายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน โดยนายกรัฐมนตรี เสนอให้มีความร่วมมือระหว่างไทยและหน่วยงานสหประชาชาติในการนำแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในประเทศกำลังพัฒนาอื่น เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ เช่น การพัฒนาชุมชนการเกษตร สาธารณสุข การจัดการน้ำ ประมงและการจัดการที่ดิน สำหรับการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 ที่นครนิวยอร์ก นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้ กล่าวถึงบทเรียนของไทยในการทำหน้าที่ประธานกลุ่ม 77 ซึ่งเป็นโอกาสที่ได้แบ่งปัน ประสบการณ์ทางเลือก และแนวคิดด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะสอดคล้องกับหัวข้อหลักของการประชุม UNGA ในปีนี้ คือ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงเพื่อโลก” และมุมมองของไทยต่อประเด็นด้านสันติภาพและความมั่นคงที่ครอบคลุมด้านพัฒนาการทางการเมืองของไทย
 
ด้านนายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวว่า ได้ติดตามผลการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า ประเทศไทยจะเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และจะนำไปสู่การเลือกตั้งตามโรดแมปที่วางไว้ และหวังว่าสหประชาชาติและประชาคมระหว่างประเทศจะสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไป
 
เลขาธิการสหประชาชาติ ยังได้กล่าวแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชน พร้อมเสนอให้ใช้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยปราศจากความวุ่นวายทางการเมืองภายหลังการลงประชามติให้เป็นประโยชน์ในการนำพาประเทศไทยสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืนต่อไป
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์