หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
วิสัยทัศน์นายกรัฐมนตรีในการประชุมผู้นำ G20

7 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 2735)

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อประชาคมโลกในการประชุมผู้นำ G20 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนว่า ทุกประเทศจะต้องร่วมมือกันมากขึ้น ท่ามกลางภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวและมีความท้าทายหลายด้าน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยการคิดนอกกรอบหรือใช้วิธีใหม่ๆ ในการสร้างหุ้นส่วนระดับโลก ประเทศพัฒนาแล้วต้องให้โอกาสและทางเลือกแก่ประเทศกำลังพัฒนา ทุกประเทศจะต้องปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และส่งเสริม SMEs รวมทั้งสนับสนุนให้คนในสังคมมีส่วนร่วมผ่านกลไกประชารัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนทุกระดับ ทั้งนี้ ประเทศไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา และให้ความร่วมมือกับนานาชาติในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์