หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเสนอให้เร่งรัดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน อำนวยความสะดวกประชาคมอาเซียนอย่างเต็มที่

7 กันยายน 2016
 
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นำอาเซียนกับฝ่ายนิติบัญญัติอาเซียน ซึ่งจากสถานการณ์เบร็กซิท (BREXIT) ที่เกิดขึ้นในอียู ที่องค์กรไม่สามารถทำให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ของการรวมตัวได้นั้น ทำให้บางประเทศขอแยกตัวออกจากองค์กร นายกรัฐมนตรีจึงเล็งเห็นว่าสมัชชารัฐสภาอาเซียนน่าจะเสริมสร้างบทบาท เพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนกับประชาชนรากหญ้า สร้างความตระหนักรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ให้ประชาชนมีความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
นายกรัฐมนตรียังเสนอให้ทุกประเทศอาเซียนเร่งรัดดำเนินการในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากประชาคมอาเซียนอย่างเต็มที่ ซึ่งในปีที่ผ่านมาไทยได้ดำเนินการออกกฎหมายภายในที่เป็นประโยชน์ต่ออาเซียนด้วย โดยเฉพาะกับความเชื่อมโยงภายในภูมิภาค
 
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียนจากสิงคโปร์ สำหรับการทำงานที่เข็มแข็งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาและแสดงความยินดีกับนายอิสรา สุนทรวัฒน์ ที่ได้รับตำแหน่งเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียนคนใหม่ พร้อมให้ความเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยจะสนับสนุนการทำงานของสมัชชารัฐสภาอาเซียนอย่างเต็มที่
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์