หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเร่งจัดทำ MOU ด้านการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดระนองกับเมียนมา

6 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 2223)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ระหว่างจังหวัดระนองกับประเทศเมียนมา ระบุ ระนองมีความพร้อมค่อนข้างมาก
 
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดระนอง พร้อมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง และตำรวจท่องเที่ยว ทำการหารือด้านการบูรณาการท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง ว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อดูแลความพร้อมด้านการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและเพื่อนบ้าน เนื่องจากจังหวัดระนองมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และมีทรัพยากรธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ รวมถึงมีอาณาเขตติดชายแดนประเทศพม่า โดยขณะนี้ได้สั่งการให้เร่งจัดทำลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกระทรวงกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวของประเทศเมียนมา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันแล้ว ตามนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้เกิดการท่องเที่ยวที่กระจายตัวมากขึ้น ลงสู่ชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ จังหวัดระนองมีสาธารณูปโภคที่พร้อมทุกด้านทั้งสนามบินและท่าเรือ ในขณะที่เมียนมา มีทรัพยากรธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวที่ยังขาดความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน
 
นอกจากนี้ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ยังได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ จัดการแสดงแสงสีเสียง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองระนอง ซึ่งต่อไปจะเป็นการแสดงโชว์ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมก่อนเข้าเมืองระนอง
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์