หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเตรียมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 28 และ 29 ที่เวียงจันทน์ สปป.ลาว

5 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1620)

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 และ 29 รวมถึงการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องที่เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน นี้ ร่วมกับผู้นำในอาเซียนและนอกอาเซียน อาทิ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกาและอินเดีย โดยเป็นการประชุมผู้นำครั้งแรกหลังอาเซียนรวมตัวอย่างเป็นทางการ ซึ่งลาวกำหนดหัวข้อการประชุมคือ "Turning Vision into Reality for a Dynamic ASEAN Community” คาดว่าผู้นำอาเซียนจะหารือเพื่อเสริมสร้างให้ประชาคมเข้มแข็งและยั่งยืน ทุกคนก้าวหน้าไปด้วยกัน โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ปัญหาหมอกควันข้ามแดน การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ และอาชญากรรมข้ามชาติ และประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจาและภาคีภายนอกของอาเซียน ก่อนร่วมกันลงนามในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย ความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค และจะรับรองเอกสารอีก 20 ฉบับ เช่น แผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน และแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
 
นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะร่วมประชุมกับคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ 14 และการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 18 และลงนามในสารขยายจำนวนภาคีในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อรับรองการเข้าร่วมเป็นอัครภาคีอย่างเป็นทางการในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือกับ 4 ประเทศด้วย
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์