หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเจ้าภาพฝึกร่วมผสมศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน ภายใต้รหัส AM-HEx 2016

2 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 2186)

ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน (ACMM) จัดการฝึกร่วมผสมการแพทย์ทหารอาเซียนและการบรรเทาภัยพิบัติครั้งใหญ่ ภายใต้รหัส AM-HEx 2016 มีแพทย์ทหารอาเซียนและประเทศคู่เจรจา รวม 18 ประเทศ จำนวนกว่า 2,000 คนเข้าร่วม ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายนนี้ ที่ จ.ชลบุรี โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง จะเป็นประธานในพิธีเปิด
 
การฝึกร่วม AM - HEx 2016 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมินโครงสร้าง กลไก การบริหารจัดการและทดสอบขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจำของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน ในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการบรรเทาสาธารณภัย (HADR) ภายหลังประเทศไทยได้จัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน ที่กรมการแพทย์ทหารบก เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในด้านการการแพทย์ทหารในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งการฝึก 2 รูปแบบ คือ การฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) และการฝึกภาคสนาม (FTX) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ในด้านการแพทย์ทหารและด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ การดำเนินงาน และเพื่อทดสอบขีดความสามารถของการบริการทางการแพทย์ทหาร และการดำเนินการด้าน HADR ของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา
 
 
สำหรับกำลังเข้ารับการฝึก ประกอบด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยแพทย์กองบัญชาการกองทัพบก หน่วยแพทย์กองทัพอากาศ และหน่วยแพทย์กองทัพเรือ ได้จัดชุดการฝึก อาทิ ชุดทำลายล้างพิษกองทัพบก ชุดเวชกรรมป้องกันสนาม ชุดพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล ชุดศัลยกรรมสนาม ชุดจิตเวชสนาม รถพยาบาลสนามกองทัพบก ชุดตกแต่งบาดแผล ในส่วนการดูแลรักษาพยาบาลในสถานการณ์จริง โดยมีโรงพยาบาลทหารที่รับผิดชอบ คือ โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี
 
ด้านการแพทย์และเฮลิคอปเตอร์ 3 ลำ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน, C 295 จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และเฮลิคอปเตอร์ Super Puma 2 ลำ จากสาธารณรัฐสิงคโปร์ รวมถึงเรือพยาบาลของไทย สหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
อย่างไรก็ตาม การฝึกครั้งนี้ถือเป็นการทดสอบความพร้อมของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนและทีมแพทย์อาเซียน ในการรองรับการปฏิบัติภารกิจหากเกิดภัยพิบัติ จะสามารถให้การช่วยเหลือประเทศผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์