หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.พม. ร่วมประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 16

1 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1619)
 

                                                     

เมื่อวานนี้ (31 ส.ค. 59) พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยหลังการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 16 ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ว่า ตนในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีฯ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 2 ของคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในปี 2559 ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยก่อนการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 16 ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เพื่อพิจารณาเอกสารสำคัญ และจัดทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 16 โดยมี นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุม

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า สำหรับการประชุมคณะมนตรีฯ ครั้งนี้ ตนได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ดร.ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม จากนั้นได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อราชการต่าง ๆ ในถ้อยแถลงที่มีต่อที่ประชุม และได้กล่าวยืนยันเจตจำนงของประเทศไทยที่จะร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเสริมสร้างและธำรงประชาคมอาเซียน ไว้ซึ่งสันติภาพ อิสรภาพ และความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้กล่าวสนับสนุนเอกสารผลลัพธ์สำคัญที่จะมีรับรองในการประชุมคณะมนตรีฯ และเสนอให้ผู้นำอาเซียนรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 ในเดือนพฤศจิกายนนี้ จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่
 
1) ปฏิญญาเวียงจันทน์ ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านมรดกทางวัฒนธรรมในอาเซียน
2) แถลงการณ์ร่วมอาเซียน ว่าด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 13
3) ปฏิญญาอาเซียน เกี่ยวกับความมุ่งมั่นในการยุติเอชไอวีและเอดส์ การตอบสนองต่อเอชไอวีและเอดส์อย่างรวดเร็วและยั่งยืน ในการยุติการระบาดของเอดส์ภายในปี 2030
4) แถลงการณ์ร่วมอาเซียน ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 22
5) ปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวัน ว่าด้วยวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อการส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียนสู่ประชาคมอาเซียนที่มีพลวัตและปรองดอง และ
6) แผนงานและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับความร่วมมืออาเซียน เพื่อนำไปสู่การควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน
 
พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่ออีกว่า การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 16 นี้ เป็นการประชุมคณะมนตรีฯ ครั้งสุดท้ายในปี 2559 ซึ่งตนได้กล่าวแสดงความยินดีต่อ ศ.ดร.บ่อแสง คาวงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สปป.ลาว เกี่ยวกับผลงานในรอบปี ในฐานะประธานคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และแสดงความเชื่อมั่นว่าประธานคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในปีหน้า จะนำมาซึ่งความสำเร็จเช่นเดียวกัน
 
"กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีความมุ่งหวังที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี การจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2560 และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป”
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์