หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม.เห็นชอบร่างการเจรจา RCEP ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28-29

31 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1342)

(30ส.ค.59) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์เกี่ยวกับการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28-29
 
ร่างแถลงการณ์ฯ มีสาระสำคัญว่า ผู้นำรับทราบถึงความก้าวหน้าในการเจรจาความตกลงที่ทันสมัย ครอบคลุม มีคุณภาพสูง และเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ร่วมกัน ยินดีที่มีการใช้ความพยายามมากขึ้นในการเจรจาการเปิดตลาดและข้อบท โดยตระหนักถึงงานที่ยังเหลืออยู่ในอนาคตข้างหน้า และได้คาดหวังถึงความก้าวหน้า รวมถึงการตอบสนองในเชิงบวกและสร้างสรรค์ต่อข้อเรียกร้องในการเปิดตลาด และมอบหมายรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความพยายามในการเจรจาอย่างร่วมมือกันเพื่อให้สามารถสรุปผลการเจรจา RCEP โดยเร็ว
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์