หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลการแลกเปลี่ยนหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและมาเลเซีย

30 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1010)

พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า เมื่อวันที่ 29 ส.ค.2559 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ
 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยมิตรไมตรี โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนหารือและติดตามความคืบหน้าประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคงที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ทั้งปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การบริหารจัดการชายแดน การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ การแก้ปัญหาบุคคลสองสัญชาติ โครงการก่อสร้างรั้วชายแดน การอำนวยความสะดวกการสัญจรและขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงและด้านอื่นๆ ระหว่างกัน
 
โดยมีความคืบหน้าของความร่วมมือด้านบริหารจัดการชายแดนร่วมกันในประเด็นที่สำคัญ เช่น ปัญหาบุคคลสองสัญชาติ โดยจะร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและตรวจสอบพิสูจน์สัญชาติกับกลุ่มดังกล่าว เพื่อแก้ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ,การขนส่งสินค้าและการสัญจรข้ามแดน ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันประสานความเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกการสัญจรข้ามแดนร่วมกัน พร้อมทั้งร่วมกันแก้ปัญหาแรงงานข้ามแดนให้ถูกกฏหมาย ,การปรับปรุงด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา - บูกิตกายูฮิตัม รัฐเกดาห์ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมขยายพื้นที่ด่าน เพื่อรองรับปริมาณการสัญจร การขนส่งข้ามแดนและการผ่านแดนที่เพิ่มขึ้น และการก่อสร้างรั้วชายแดน เห็นพ้องร่วมกันที่จะก่อสร้างรั้วชายแดน บริเวณด่านนอก/บูกิตกายูฮิตัม โดยจัดทำในรูปบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศ

นอกจากนั้น ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกัน ที่จะจัดทำและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีขอบเขตความร่วมมือด้านต่างๆ ประกอบด้วย การต่อต้านการก่อการร้ายสากลและการต่อต้านแนวคิดหัวรุนแรง, องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, การค้ามนุษย์และการลักลอบขนย้ายผู้โยกย้ายถิ่นฐาน, การลักลอบขนยาเสพติด, การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย, การลักลอบค้าสินค้าเถื่อน, การปลอมแปลงเอกสาร, การปลอมแปลงเงินและตราสาร, การต่อต้านการแพร่กระจายอาวุธ, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์, บุคคลสองสัญชาติ, การบริหารจัดการปัญหาชายแดน และอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆ

ทั้งนี้ ผลการหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกัน สามารถพัฒนาไปสู่การจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันดังกล่าว สืบเนื่องจากความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของรัฐบาลทั้งสองประเทศปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการค้าการลงทุนร่วมกัน สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองประเทศที่เป็นรูปธรรมร่วมกันมากขึ้น
 
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์