หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ขจัดปัญหาค้ามนุษย์เสริมความมั่นคงอาเซียน

29 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3435)

สมาชิกอาเซียนทุกประเทศ ล้วนมีบทบาทในการส่งเสริมความมั่นคงให้กับภูมิภาค เนื่องจากจะส่งผลให้ประชาคมอาเซียน เข้าไปมีบทบาทในเวทีโลกและมีความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยส่วนของประเทศไทยได้ร่วมเสริมสร้างความมั่นคงดังกล่าวให้กับประชาคมมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศสมาชิก เช่น สปป.ลาว เมียนมา รวมถึงกัมพูชาด้วย ที่ล่าสุดนายปรัก สุคน รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ได้เดินทางมาเป็นประธานร่วมประชุม คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 10 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น โดยฝ่ายไทยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน โดยในการประชุมครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงในปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ของกัมพูชาด้วย โดยสาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าวเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการร่วมแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์กับกัมพูชา นำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างทั้งสองประเทศ โดยนายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ที่เข้าร่วมประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า บันทึกความเข้าใจที่เกิดขึ้นไม่เพียงเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยและกัมพูชาในแง่มุมของการขจัดปัญหาค้ามนุษย์ของทั้งสองประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นการร่วมแก้ปัญหาในระดับภูมิภาคด้วย
 
สำหรับการทำงานของศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงจะเน้นให้การบำบัดฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการ ก่อนส่งกลับเข้าสู่สังคม ผ่านการฝึกเพื่อเสริมทักษะ และอบรมด้านอาชีพ โดยมีระยะเวลาการดำเนินการ 3 ปี โดยรัฐบาลไทยจะให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคาร พัฒนาบุคลากรของกัมพูชา ขณะที่ฝ่ายกัมพูชาจะอำนวยความสะดวกในการเข้าไปปฏิบัติงานภายใต้โครงการของบุคลากรฝ่ายไทย รวมทั้งยกเว้นภาษีและอากรต่าง ๆ ในการนำเครื่องมือและวัสดุเข้า-ออก สำหรับการก่อสร้างและการปฏิบัติงานด้วย
 
ความร่วมมือที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาของไทยที่ต้องการขจัดปัญหาค้ามนุษย์ให้หมดไป โดยหลังจากนี้รัฐบาลจะยังคงเร่งเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิกในอาเซียน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป เพราะผลสำเร็จไม่เพียงจะเอื้อประโยชน์ให้เฉพาะประเทศไทยและประเทศที่ร่วมดำเนินการเท่านั้น แต่ความสำเร็จจะนำมาซึ่งความมั่นคงให้กับภูมิภาค และเป็นส่วนผลักดันให้อาเซียนมีบทบาทในเวทีโลกมากขึ้น
 
 
 
โดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์