หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
เดินหน้าอาเซียน : เมืองการค้าเสรีในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

25 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2197)
 

                                                                      

เมืองการค้าเสรี (Border town) เพิ่มการส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยไป CLMV และปูทางสู่แนวคิดตลาดเดียวกันทั้งภูมิถาค เศรษฐกิจโลกยังคงฟื้นตัวอย่างไม่เต็มที่ส่งผลให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่เน้นการพึ่งพาตนเองและส่งออกสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้น โดยเป้าหมายสำคัญคือประเทศในกลุ่ม CLMV+T นั่นก็ คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนามและไทย โดยธรรมชาติของการลงทุนในต่างประเทศนั้นจะต้องเริ่มจากการค้าขาย โดยเมื่อประกอบกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลมีความชัดเจนที่จะเดินหน้านโยบายตลาดเดียวกันทั้งภูมิภาค (Single market) ตลาดการค้าขายชายแดนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจึงถือเป็นยุทธ์ศาสตร์สำคัญในการกรุยทางไปยังเป้าหมายที่ตั้งไว้

เมืองการค้าปลอดภาษี (Border Town) โดยกระทรวงการคลังเตรียมจะผลักดันให้เกิดขึ้นจะเป็นตัวแปรสำคัญในการเพิ่มการจำหน่ายสินค้าของไทยไปยังประเทศในกลุ่มเป้าหมาย โดยนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบการจัดตั้งเมืองการค้าปลอดภาษี (Border Town) ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 แห่ง คือ สงขลา หนองคาย สระแก้ว และตาก โดยจะเปิดกว้างให้เอกชนทั้งรายเล็กและรายใหญ่เข้ามาค้าขายในเขตปลอดภาษีดังกล่าวได้อย่างเสรี
 
นอกจากนี้ เขตปลอดภาษีดังกล่าวจะส่งเสริมการค้าชายแดน โดยจะเปิดให้ผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องการซื้อสินค้าสามารถมาสั่งซื้อสินค้าในเขตปลอดภาษีได้ โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลาและจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกกว่าปกติด้วย "ซึ่งนโยบายเมืองการค้าปลอดภาษีนั้น หากดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จะทำให้ประเทศไทยสามารถกระจายสินค้าออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนได้เพิ่มขึ้น และเมื่อผู้บริโภคในอาเซียนมีความคุ้นเคย และความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีคุณภาพจากประเทศไทย ก้าวต่อไปในการออกไปลงทุนเพื่อตั้งฐานการผลิตยังประเทศเพื่อนบ้านของผู้ประกอบการไทยก็จะมีความสะดวก กลมกลืน ลดแรงต้านในพื้นที่ ภายใต้แนวทางการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์