หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การเตรียมตัวของทีมไทยเพื่อแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ในวันพรุ่งนี้

23 สิงหาคม 2016

(23 ส.ค.59) เวลา 10.00 น. ทีมตอบปัญหาอาเซียน ตัวแทนประเทศไทยจากโรงเรียนโยธินบูรณะ ทั้ง 3 คน ประกอบด้วย นายศุภวิชญ์ ลิ้มประเสริฐ นายสุพงศ์ ปลั่งโสธร และนางสาวฉายฉาน คำคม และอาจารย์ผู้สอนและทีมงานจากส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการเตรียมความพร้อมให้กับทีมเยาวชนไทย สำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 -15.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึ่งต้องพบกับคู่แข่งจากประเทศสมาชิกอีก 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา มาเลเซีย เมียนมา อินโดนีเซีย สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม
 
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย แข่งขันในช่วงเช้า เป็นการแข่งขันระหว่างทีมจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งแต่ละทีมประกอบด้วย ตัวแทนเยาวชนชาย-หญิง 3 คน อายุระหว่าง 15-17 ปี เพื่อหาทีมชนะเลิศอันดับ 1 ถึง 3
การแข่งขันในช่วงบ่าย เป็นรอบการแข่งขันคละประเทศ (Friendship Game) เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนอาเซียน ทีมการแข่งขันออกเป็น 5 ทีมๆละ 6 คน โดยการสุ่มเลือกสมาชิกของทีมจากประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ
 
ทีมงานส่วนอาเซียน สำนักงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจรับชมการแข่งขันและส่งแรงเชียร์ ผ่านการถ่ายทอดสดโดยการ live บน Fanpage ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนจบการแข่งขันในเวลาประมาณ 15.00 น.
 
โดย ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์