หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
HLTF ย่อมาจาก...

22 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1879)
 
HLTF ย่อมาจาก High Level Task Force on ASEAN Economic Integration
 
หมายถึง คณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน ประกอบด้วยผู้แทนระดับปลัดกระทรวงเศรษฐกิจการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน ตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและเสนอแนะรูปแบบและแนวทางของการดำเนินการเพื่อไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์