หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม 40 ปีที่ผ่านมา

22 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2907)
 

                                                                  

ประเทศไทยกับเวียดนามได้เสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 จนถึงปีนี้ ครบรอบ 40 ปี สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ

นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูตไทยประจำเวียดนาม กล่าวว่า ความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยกับเวียดนามตลอด 40 ปีที่ผ่านมาได้พัฒนาในทุกด้านแน่นแฟ้นมากขึ้น ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และด้านวัฒนธรรม สอดคล้องกับนายหวูห่งนาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม และหัวหน้าคณะกรรมการแห่งรัฐ ว่าด้วยชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ ยืนยันว่า ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้พัฒนาในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความร่วมมือทวิภาคีในระดับภูมิภาคและโลก รวมทั้งภายในกลุ่มอาเซียน ไม่เพียงแต่ความสัมพันธ์ในระดับการทูตที่ทั้งสองประเทศสานต่อและคงไว้ ซึ่งความงดงาม ความสัมพันธ์ของคนไทยและเวียดนามก็มีมิตรภาพที่ดีระหว่างกัน ส่วนหนึ่งเห็นจากการทำกิจกรรมร่วมกันของประชาชนไทยกับเวียดนามในนครโฮจิมินห์และกรุงฮานอย
 
ซึ่งในงานฉลองครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตปีนี้ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย เช่น นิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศ ภาพลักษณ์ของคนไทยและประเทศไทย และการแลกเปลี่ยนศิลปะเวียดนาม-ไทย เพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ ในการมีส่วนร่วมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ จะเห็นได้ว่าเวียดนามและไทยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญในภูมิภาคและมีจุดมุ่งหมายร่วมกันที่จะผลักดันความสัมพันธ์ในทุกด้านบนพื้นฐานของความร่วมมือทุกระดับในอนาคต
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์