หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ทีมไทยเดินทางร่วมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

22 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1130)

(22 ส.ค.59) เวลา 10.00 น. ทีมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ตัวแทนประเทศไทยจากโรงเรียนโยธินบูรณะ ทั้ง 3 คน ประกอบด้วย นายศุภวิชญ์ ลิ้มประเสริฐ นายสุพงศ์ ปลั่งโสธร และนางสาวฉายฉาน คำคม พร้อมคณะผู้แทนจากสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์และอาจารย์ผู้สอน เดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 (7th ASEAN Quiz) ที่ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 นี้
 
ตัวแทนผู้เข้าแข่งขันทั้ง 3 คน เปิดเผยว่า ตั้งใจและเตรียมตัวอ่านหนังสือข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนมาพร้อมเต็มที่ รู้สึกภูมิใจและตื่นเต้นที่ได้ผ่านการแข่งขันในระดับประเทศจนสามารถเป็นตัวแทนประเทศไทยได้ และจะทำให้เต็มที่เต็มความสามารถในการแข่งขัน
 
นางณัฐนนท์ รจนกร ผอ.ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ หัวหน้าคณะการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฯในครั้งนี้ กล่าวว่า การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) เป็นกิจกรรมหนึ่งของคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ (SCI) ภายใต้คณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ (ASEAN COCI) ที่จัดขึ้นทุก 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและส่งเสริมการเป็นพลเมืองอาเซียน ให้เกิดในหมู่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ได้ดำเนินการสรรหานักเรียนอายุระหว่าง 15-17 ปี ที่จะเป็นผู้แทนของแต่ละประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน
 
การตอบปัญหาอาเซียนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากจากเยาวชน เพราะนอกจากจะสร้างความตระหนักรู้แล้วยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สร้างมิตรภาพ และได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเยาวชนจากประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน กับเพื่อนสมาชิกอาเซียน จากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 
โดย ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์