หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
SUMMIT หมายถึง...

19 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3378)
 
SUMMIT หมายถึง การประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนทั้งสิบประเทศ ซึ่งเป็นกลไกการดำเนินงานสูงสุดของอาเซียน โดยจะมีการประชุมปีละ 1 ครั้งในราวเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้แนวนโยบายและกำหนดทิศทางการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม และริเริ่มกิจกรรมใหม่ ๆ ของอาเซียน รวมทั้งขยายความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์