หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.ยุติธรรม เปิดการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการให้การช่วยเหลือทางกฎหมายฯ

19 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1501)
 
 
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการคุ้มครองพยาน (Southeast Asia Regional Conference on Legal Aid and Witness Protection)
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และการคุ้มครองพยาน (Southeast Asia Regional Conference on Legal Aid and Witness Protection) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการคุ้มครองพยานจากผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งพิจารณาแนวทางความร่วมมือในการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการคุ้มครองพยานในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยมี พลเอก อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์