หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
กฎระเบียบการกู้ยืมเงินในสปป.ลาว

18 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3679)

- ระบบสถาบันทางการเงินของ สปป.ลาว มีการให้บริการทางการเงินเต็มรูปแบบให้กับนักลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น การให้บริการทางการเงิน และการประกันภัย เป็นต้น
- สปป.ลาว มีธนาคารให้บริการแก่นักลงทุน ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ใน สปป.ลาว มีทั้งหมด 29 แห่ง แบ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐ 4 แห่ง ธนาคารพาณิชย์ร่วมทุนกับเอกชน 2 แห่งธนาคารเอกชน 8 แห่ง สาขาธนาคารต่างประเทศ 10 แห่งสำนักงานตัวแทน 1 แห่ง บริษัทเช่าซื้อ 3 แห่ง และตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง
- ทั้งนี้ นักลงทุนทั้งจากภายในและภายนอกประเทศจะสามารถเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลาย โดยไม่มีข้อจำกัด
- สำหรับการกำกับดูแลระบบสถาบันการเงินของ สปป.ลาว จะอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่ง สปป.ลาว (The Bank of Lao PDR : BOL) ซึ่งเป็นธนาคารกลางของประเทศ มีความรับผิดชอบ ด้านนโยบายการเงิน เช่น ดำเนินงานด้านอัตราแลกเปลี่ยนและนโยบายควบคุมเงินทุน ควบคุมและกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์