หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
ภาษีมูลค่าเพิ่มของสปป.ลาว

18 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3649)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax : VAT) จัดเก็บในอัตราเดียวที่ร้อยละ 10 ในสินค้าทุกประเภท นอกจากจะได้รับการยกเว้นจากรัฐบาล สปป.ลาว ทั้งนี้ กิจการที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 400 ล้านกีบ อยู่ภายใต้ระบบ ภาษีดังกล่าว
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์