หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
เวียดนาม-บริษัทลงทุนต่างชาติและโครงการลงทุนต่างชาติ

18 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2690)

บริษัทลงทุนต่างชาติสามารถเช่าที่ดินจากรัฐหรือเช่าจากองค์กรอื่นที่ถือครองที่ดินอย่างถูกกฎหมาย โดยให้สิทธิสูงสุด 50 ปี กับโครงการที่มีเงินลงทุนขนาดใหญ่แต่อัตราการคืนทุนช้า โดยมีระยะเวลาเช่าที่ดินสูงสุด 70 ปี และตามประกาศที่ 181 รัฐบาลอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเช่าที่ดินหรือเช่าช่วงต่อนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจ และเขตส่งออกสำหรับพื้นที่โครงการได้
 
นักลงทุนต่างชาติยังสามารถตัดสินใจเลือกระยะเวลาที่จะชำระค่าเช่าให้กับรัฐบาล โดยสามารถเลือกชำระค่าเช่ารายปี หรือชำระเป็นเงินก้อนสำหรับระยะเวลาของสัญญาเช่า
 
- กรณีบริษัทลงทุนต่างชาติเช่าที่ดินจากรัฐและชำระค่าเช่าเป็นรายปีบริษัทลงทุนต่างชาติจะมีข้อจำกัดในการใช้สิทธิที่ดิน เป็นต้นว่าบริษัทจะไม่ได้รับอนุญาตในการนำที่ดินไปค้ำประกันหรือจำนองหรือทำการประกันมูลค่าของสิทธิในที่ดิน บริษัทไม่สามารถให้เช่าช่วงต่อสิทธิในที่ดินอีกด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทลงทุนต่างชาติสามารถ ที่จะจำนองหรือประกันหรือหาเงินลงทุนสนับสนุนจากทรัพย์สินที่ได้ปลูกสร้างบนที่ดินที่เช่า หรือการขายทรัพย์สินที่ปลูกสร้างบนที่ดิน และผู้ซื้อรายใหม่จะเป็นผู้ที่ลงนามในสัญญาเช่าที่ใหม่กับรัฐ
 
- กรณีบริษัทลงทุนต่างชาติเช่าที่ดินจากรัฐโดยเลือกที่จะชำระค่าเช่าที่เพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาของสัญญาการเช่าที่ดิน บริษัทจะได้สิทธิเต็มที่เหนือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ติดบนที่ดิน เช่น การโอนสิทธิหรือขายสิทธิที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน หรือการให้เช่าช่วงสิทธิในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน
 
ทั้งนี้ บริษัทลงทุนต่างชาติจะได้รับการชดเชยหากรัฐเรียกคืนสิทธิการใช้ที่ดิน
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์