หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
เวียดนาม-การลงทุนของต่างชาติในด้านอสังหาริมทรัพย์

18 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3162)

นักลงทุนชาวต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนทั้งโครงการธุรกิจการเคหะและโครงการธุรกิจการเคหะรายได้ต่ำ โดยผู้ที่จะลงทุนในธุรกิจการเคหะชาวต่างชาติจะต้องมีใบรับรองการลงทุนภายใต้กฎหมายการลงทุนทั่วไป โดยมีเงื่อนไขว่า หากมีนักลงทุนสนใจโครงการมากกว่าหนึ่งรายจะต้องตัดสินโดยการประมูลโครงการ
 
สำหรับขอบเขตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นักลงทุนชาวต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในขอบเขตที่จำกัดกว่านักลงทุนภายในประเทศ โดยทั่วไปนักลงทุนชาวต่างชาติสามารถที่จะเลือกลงทุนในโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้
 
- ลงทุนในเรื่องของการสร้างบ้านและอาคารเพื่อขาย ให้เช่าหรืออนุญาตให้เช่าซื้อ
- ลงทุนในการปรับพื้นที่และเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เช่าพื้นที่หรือให้เช่าที่พร้อมโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จรูป
- บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น ธุรกิจบริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ การประเมินอสังหาริมทรัพย์ การบริการให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ การบริการประมูลอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจโฆษณาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจบริการจัดการอสังหาริมทรัพย์
 
ทั้งนี้ นักลงทุนชาวต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อบ้านหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อขายต่อ ให้เช่า หรือเช่าซื้อ และห้ามเช่าบ้านหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อให้เช่าช่วงต่อกิจการเหล่านั้นสงวนให้กับนักลงทุนภายในประเทศเท่านั้น
 
สำหรับโครงการลงทุนที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่นักลงทุนได้ทำการชำระค่าเช่าที่ดินตลอดระยะเวลาทั้งหมดในครั้งเดียว ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิในการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อขายและให้เช่า ถ้าชำระค่าเช่าที่ดินเป็นแบบรายปี บริษัท ลงทุนต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้สร้างที่อยู่อาศัยเพื่อให้เช่าเท่านั้น บริษัทร่วมทุนที่ได้ลงทุนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเพื่อขายและได้รับการสนับสนุนที่ดินจากพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามไม่ต้องชำระค่าเช่าที่
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์