หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
พัฒนาศูนย์กลางเมืองใหม่ของนักลงทุนในเวียดนาม

18 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2511)

นักลงทุนชาวต่างชาติและนักลงทุนในประเทศสามารถพัฒนาศูนย์กลางเมืองใหม่ในเวียดนาม โดยต้องครอบคลุมพื้นที่อย่างน้อย 50 เฮกตาร์ เว้นแต่ว่าอยู่รอบๆ ใจกลางเมืองหรือเชื่อมต่อกับโครงการอื่นๆ ในกรณีอื่นอาจจะครอบคลุมตั้งแต่ 20-50 เฮกตาร์ การเลือกผู้พัฒนาศูนย์กลางเมืองใหม่อาจมาจากคำสั่งโดยตรงหรือการแต่งตั้ง โดยผู้พัฒนาจะต้องรักษาหนี้สินต่อสัดส่วนคงที่ให้ไม่มากไปกว่า 5 ต่อ 1 และได้รับอนุญาตให้ออกพันธบัตรโครงการได้ ส่วนโครงการศูนย์กลางเมืองใหม่ที่ใช้ที่ดินน้อยกว่า 200 เฮกตาร์ คณะกรรมการบริหาร จังหวัดสามารถตัดสินใจได้ สำหรับโครงการใหญ่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีหลังจากที่คณะกรรมการบริหารจังหวัดได้ประเมินแล้ว
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์