หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนในเวียดนาม

18 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 4567)

หน่วยงานการลงทุนในต่างประเทศ
Foreign Investment Agency (FIA)
Ministry of Planning and Investment (MPI)
2 Hoang Van Thu Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
โทรศัพท์ : (84-4) 3845 5298 โทรสาร : (84-4) 3823 4453
อีเมล์ : fiavietnam@mpi.gov.vn
เว็บไซต์ : www.mpi.gov.vn, http://fdi.mpi.gov.vn
 
Investment Promotion Center (North Vietnam)
Ministry of Planning and Investment
65 Van Mieu, Hanoi, Vietnam
โทรศัพท์ : +84 4 747 3143 โทรสาร : +84 4 843 7927
อีเมล์ : ipcn@mpi.gov.vn
 
Foreign Investment Center (South Vietnam)
278 Nguyen Dinh Chieu, Ho Chi Minh City, Vietnam
โทรศัพท์ : +84 8 930 6671 โทรสาร : +84 8 930 5413
อีเมล์ : cqddmpi@hcm.vnn.vn
อีเมล์ : thaitchochiminh@ditp.go.th Consul (Commercial) : นางมาลินี หาญบุญทรง
 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย
Thai Trade Center Hanoi Office of Commercial Affairs,
Royal Thai Embassy No.801,
8th Floor, Hanoi Central Office Building 44B Ly Thuong Kiet Str. Hanoi, S.R., Vietnam
โทรศัพท์ : 001-844-39365226, 39365227 โทรสาร : 001-844-39365228
อีเมล์ : thaitchanoi@ditp.go.th
Minister Counsellor : นางสาวบุษบา บุตรรัตน์
 
สภาธุรกิจไทย – เวียดนาม (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแล)
150/2 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-662-1860 ต่อ 519 โทรสาร : 02-622-1879, 02-225-3372
เมล์ : varittha_t@yahoo.com Officer : นางสาววาริฎฐา ถาวโรฤทธิ์
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์