หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
ภาษีอสังหาริมทรัพย์และอากรที่พักอาศัยในสิงคโปร์

18 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2602)

สิงค์โปร์เรียกเก็บเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ โดยคำนวณจากรายได้ค่าเช่าทรัพย์นั้น หากให้ผู้อื่นเช่าเสียภาษีในอัตราร้อยละ 12 หากเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าของพักอาศัยเองเสียภาษีในอัตราร้อยละ 4 โดยเอกสารประกอบการเช่าทรัพย์ที่เคลื่อนไหวไม่ได้นั้น ต้องติดอากรเพื่อเสียค่าธรรมเนียมให้รัฐตามกฎหมายอีกด้วย
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์