ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
ภาษีอสังหาริมทรัพย์และอากรที่พักอาศัยในสิงคโปร์

18 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 679)

สิงค์โปร์เรียกเก็บเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ โดยคำนวณจากรายได้ค่าเช่าทรัพย์นั้น หากให้ผู้อื่นเช่าเสียภาษีในอัตราร้อยละ 12 หากเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าของพักอาศัยเองเสียภาษีในอัตราร้อยละ 4 โดยเอกสารประกอบการเช่าทรัพย์ที่เคลื่อนไหวไม่ได้นั้น ต้องติดอากรเพื่อเสียค่าธรรมเนียมให้รัฐตามกฎหมายอีกด้วย
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02-618-2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02-618-2372 E-mail:  aseanthai.th@hotmail.comจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์