หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของสิงคโปร์

18 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2470)

- ปัจจุบันสิงคโปร์ใช้อัตราแลกเปลี่ยนสกุล เหรียญสิงคโปร์ (Singapore Dollar : SGD) ในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ หากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่ใช้เงินตราสกุลดังกล่าวจะได้รับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน สำหรับเงินฝากกระแสรายวัน (Current Accounts) ที่ใช้สกุล SGD จะไม่เสียค่าอำนวยความสะดวกในการใช้เช็ค และสามารถฝากและถอนเงินได้อย่างเสรี
 
- สำหรับเงินฝากสกุลต่างประเทศ 5 สกุลหลัก ได้แก่ เหรียญสหรัฐ (United States Dollar : USD) เงินยูโร (EUR) เหรียญออสเตรเลีย (AUD) ปอนด์อังกฤษ (GBP) และเงินเยนของญี่ปุ่น (JPY) ในบัญชีกระแสรายวันอาจจะถูก/ไม่ถูกเรียกเก็บค่าอำนวยความสะดวกในการใช้เช็คแล้วแต่ธนาคาร
 
- สิงคโปร์ไม่มีข้อจำกัดในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยธนาคารอนุญาตให้บัญชีของผู้ไม่มีถิ่นฐานในสิงค์โปร (นักลงทุนต่างชาติ) สามารถถือครองเงินตราของสิงค์โปรโดยไม่มีข้อจำกัด
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์