หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
แหล่งเงินทุนและการส่งเงินทุนในสิงคโปร์

18 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3879)

แหล่งเงินทุน
สิงคโปร์เป็นเพียงประเทศเดียวในอาเซียนที่ได้รับระดับคะแนนในการจัดอันดับเครดิตระดับ "AAA” นอกจากนี้ สิงคโปร์มีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเต็มรูปแบบทั้งจากธนาคารการประกันภัย การจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน การจัดหาเงินทุนจากตราสารหนี้ และมีตลาดทุนเชิงลึกและกว้าง ซึ่งจะเป็นแหล่งทางเลือกของการจัดหาเงินทุนสำหรับธุรกิจ และนักลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศ
 
การส่งเงินทุน/กำไรกลับประเทศ
นักลงทุนต่างชาติมีอิสระในการส่งเงินทุน/กำไร เช่น กำไร เงินปันผลค่าเช่าและดอกเบี้ย เป็นต้น กลับประเทศ โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์