หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของสิงคโปร์

18 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3381)

- Economic Development Board (EDB)
250 North Bridge Road, #28-00 Raffles City Tower, Singapore, 179101
โทร (65) 6832 6832 โทรสาร (65) 6832 6565
เว็บไซต์ http://www.edb.gov.sg
 
- International Enterprise Singapore (IE)
230 Victoria Street, Level 10, Bugis Junction Office Tower, Singapore, 188024
โทร (65) 6337 6628
เว็บไซต์ http://www.iesingapore.gov.sg
 
- Singapore Manufacturing Federation (SMF)
2 Bukit Merah Central, Singapore 159835
โทร (65) 6826 3000
เว็บไซต์ http://www.smfederation.org.sg
 
- GS1 Singapore Council
2985 Jalan Bukit Merah, Singapore 159457
โทร (65) 6826 3077
เว็บไซต์ http://www.gs1.org.sg
 
- Centre for Corporate Learning
2985 Jalan Bukit Merah, Singapore 159457
โทร (65) 6826 3100
เว็บไซต์ http://www.smfccl.sg
 
- SMF Singapore Innovation & Productivity Institute
2985 Jalan Bukit Merah, Singapore 159457
โทร (65) 6826 3111
เว็บไซต์ http://www.sipi.org.sg
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์