หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
การเป็นเจ้าของที่ดินและอาคารสิงคโปร์

18 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3155)

ตามกฎหมายของสิงคโปร์ (Residential Property Act) บริษัทต่างชาติสามารถเช่าที่ดินจากรัฐบาลสิงคโปร์ได้ โดยมีระยะเวลาเช่าขั้นต้น 30 ปีและสามารถขยายเวลาได้ถึง 60 ปี อัตราค่าเช่าจะขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง และ สามารถซื้ออาคารโรงงานได้ ทั้งนี้ คนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ชาวสิงคโปร์ไม่สามารถถือครองที่ดินและห้ามซื้อขายที่อยู่อาศัย
 
สำหรับนักลงทุนที่ต้องการจะเช่าที่ดินของสิงคโปร์ สามารถหาข้อมูลหรือติดต่อได้ที่ Singapore Land Authority (http://www.sla.gov.sg) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ขายหรือให้เช่าที่ดินเพื่อการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์