หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร JBIC เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

18 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1538)
 

                                                               

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายทะดะชิ มะเอะดะ กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ พลตรีวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญการหารือ ดังนี้

นายกรัฐมนตรียินดีที่ได้พบกับนายทะดะชิฯ อีกครั้งหนึ่ง พร้อมแสดงความขอบคุณที่ญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญในสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ไทยมาโดยตลอด โอกาสนี้นายทะดะชิฯ แสดงความยินดีต่อผลประชามติของไทยและกล่าวว่าการมาพบครั้งนี้เป็นการแสดงความสนับสนุนการเดินหน้าประเทศไทย และการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติของนายกรัฐมนตรี ทั้งสองฝ่ายหารือถึงความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้ไทยมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก เรือ และอากาศ และอยากให้ญี่ปุ่นมองว่าการร่วมมือดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย แต่ยังเป็นการสร้างความเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ นายทะดะชิฯ กล่าวว่าญี่ปุ่นให้ความสำคัญต่อการพัฒนาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึ่งไทยจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมโยงภูมิภาคตะวันออก-ตะวันตก
 
สำหรับความร่วมมือระบบราง นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ระบบรางมีความคืบหน้ามาก โดยเมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา รัฐมนตรีกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมญี่ปุ่นก็เดินทางมาไทย และลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOC) ฉบับที่ 4 ซึ่งนายทะดะชิฯ กล่าวว่าญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีการหารือ High Level Joint Committee (คณะทำงานระดับสูง) กับรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ซึ่งญี่ปุ่นไม่เคยมีการจัดตั้ง Framework เช่นนี้กับประเทศไหนมาก่อน ประเทศไทยนับเป็นประเทศแรก
 
โอกาสนี้ นายทะดะชิฯ ย้ำว่านักลงทุนญี่ปุ่นยังคงเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยและยินดีเข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมแสดงความขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความดูแลนักลงทุนญี่ปุ่นในไทยเป็นอย่างดี
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์