หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุม International Conference on Blue Ocean Strategy

16 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1760)
 

                                         

 
พลตรีวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุม International Conference on Blue Ocean Strategy ครั้งที่ 1 ในวันนี้ (16 ส.ค.59) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
 
การเข้าร่วมการประชุม International Conference on Blue Ocean Strategy ครั้งที่ 1 จะเป็นการแสดงการสนับสนุนประเทศมาเลเซียในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมฯ ครั้งแรก และเป็นโอกาสอันดีในการแสดงวิสัยทัศน์ของไทยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยอาศัยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้นำของมาเลเซียและประเทศอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียต่อไป
 
โดยนายกรัฐมนตรีไทยจะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์บนเวทีระดับผู้นำร่วมกับผู้นำของประเทศอื่น ๆ เป็นโอกาสอันดีของไทยที่จะเปิดมุมมองและยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติในเวทีระดับสากล ซึ่งนอกจากนายกรัฐมนตรีแล้ว การประชุมครั้งนี้ยังมีผู้นำจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมงาน อาทิ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฟิจิ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐมัลดีฟส์ นายกรัฐมนตรีรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี สมเด็จพระราชาธิบดีอีมสวาติที่ 3 แห่งราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
 
การประชุม International Conference on Blue Ocean Strategy ครั้งที่ 1 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Transforming Nations through Creativity and Innovation ซึ่งกลยุทธ์ทะเลสีคราม (Blue Ocean Strategy) เป็นแนวคิดที่มาจากนักวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดชื่อ ดับเบิลยู ชาน คิม (Professor W. Chan Kim) และ เรเน โมบอร์ค (Professor Renee Mauborgne) โดยหลักการของกลยุทธ์ทะเลสีครามคือ จะไม่มุ่งเน้นที่จะตอบสนองต่อความต้องการที่มีอยู่ของตลาดหรือการแข่งขัน แต่จะเน้นในการสร้างความต้องการหรืออุปสงค์ขึ้นมาใหม่ หรือที่เรียกว่า Demand Creation เป็นการสร้างความต้องการของลูกค้าและอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมา ก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าทั้งต่อองค์กรและลูกค้า โดยลูกค้าก็จะได้รับคุณค่าที่ความแตกต่างจากสินค้าอื่น ๆ ในขณะที่องค์กรก็จะลดต้นทุนการผลิตในส่วนที่ไม่จำเป็นอันจะนำไปสู่การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ กลยุทธ์ทะเลสีครามมีความสอดคล้องกับแนวคิด Thailand 4.0 และ นโยบายเศรษฐกิจ S-Curve ของรัฐบาล
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์