หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จัดประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติก “The 2 nd ASEAN Plastics Awards 2016”

15 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1569)

กลุ่มสมาชิก ASEAN ร่วมจัดประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติก "The 2 nd ASEAN Plastics Awards 2016” พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพิ่มการแข่งขันอุตฯพลาสติกอาเซียนสู่สากล กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หนึ่งในสมาชิก ASEAN Federation of Plastic Industries หรือ AFPI จัดแถลงข่าวการจัดการประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้น ซึ่งเป็นครั้งที่สองที่ จัดขึ้นในระดับอาเซียน ภายใต้ชื่อ "The 2 nd ASEAN Plastics Awards 2016” เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์หวังกระตุ้นให้เกิดความ ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก เป็นยกระดับและขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมพลาสติก อาเซียนสู่ความเป็นสากลหลังเปิดตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558
 
นายภราดร จุลชาต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก เปิดเผยว่า ASEAN Federation of Plastic Industries หรือ AFPI เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยการรวมตัวของอุตสาหกรรมพลาสติกใน ประเทศอาเซียน ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อความร่วมมือและวางแผนโครงสร้างการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกในภูมิภาคอาเซียน
 
สำหรับการจัดการประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติกในครั้งนี้เป็นการประกวดในปีที่สองต่อจากการ แข่งขัน "The 1st Plastics Awards 2014” ในปี(2557) ที่ผ่านมา ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านคุณภาพ รูปลักษณ์ นวัตกรรม ความโดดเด่น ความทันสมัย และความ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งต้องการสนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงความสำคัญในการ เข้าร่วมและรับข่าวสารจาก AFPI และองค์กรภาคเอกชน เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกฯ หรือ สมาคม อุตสาหกรรมพลาสติกไทย
 
โดยการจัดประกวด "The 2 nd ASEAN Plastics Awards 2016” ได้จัดแบ่งผลิตภัณฑ์ส่งเข้าประกวด ออกเป็น 8 หมวดหมู่ ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน (Houseware Products) 2.บรรจุภัณฑ์คงรูปสำหรับ บรรจุอาหาร (Food Rigid Packaging) 3.บรรจุภัณฑ์คงรูปไม่ได้ใช้บรรจุอาหาร (Non-Food Rigid Packaging) 4.บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว (Flexible Packaging) 5.บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล (Personal Care, Medical and Healthcare Products/ Packaging/ Devices) 6.ผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง (Construction Products) 7.ผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว (Disposable Products) และ 8.ชิ้นส่วนต่างๆ ในเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ และผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนพลาสติกอื่นๆ ซึ่งเน้นการใช้งานแบบทนทาน (Electrical, Automotive and Other Durable Products/Parts) อนึ่ง คณะกรรมการจัดงานยังจัดให้มีรางวัลพิเศษ คือ Green and Sustainable Award เพื่อเป็นการส่งเสริมผลงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และรางวัลพิเศษอีกหนึ่งรางวัล คือ Innovation Award สำหรับผลงานที่มี การพัฒนาในเชิงนวัตกรรมที่โดดเด่นทั้งในเรื่องรูปแบบการดีไซน์ที่ทันสมัยวัสดุและระบบการผลิตที่ใช้ ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติก "The 2 nd ASEAN Plastics Awards 2016” สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.aseanplastic.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอุตสาหกรรม พลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2345-1006 หรือที่ E-mail: info@ftiplastic.com โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2559 โดยจะมีการประกาศผลและพิธีมอบรางวัลแก่ ผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทการประกวดในงานเลี้ยงอาหารค่า Plastic Night 2016 ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ณ หอประชุมสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aseanplastic.com
 
นายภราดร กล่าวทิ้งท้าย ถึงภาพรวมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยในช่วงปีที่ผ่านมามีมูลค่าคิดเป็น 924,000 ล้านบาท คิดเป็น 6.83% ของ GDP (มูลค่า GDP 13.533 ล้านล้านบาท) โดยแบ่งเป็นสัดส่วน มูลค่าการส่งออกเม็ดพลาสติก 278,000 ล้านบาท คิดเป็น 30.10% และสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์พลาสติกทั้งหมด จากการใช้เม็ดพลาสติกที่ผลิตและนำเข้ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ภายในประเทศและส่งออก รวมมูลค่า 646,000 ล้านบาท คิดเป็น 69.90% ของมูลค่ารวมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ทั้งนี้ หากพิจารณาตามการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก สามารถแบ่งสัดส่วนมูลค่าตามอุตสาหกรรมปลายทางหลัก โดย 27.9% มาจากบรรจุภัณฑ์, 18.9% จากส่วนประกอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า, 14.0% มาจาก ส่วนประกอบสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง, 12.0% จากชิ้นส่วนยานยนต์ และอีก 7.1% จากอุปกรณ์ เครื่องมือการแพทย์โดยสถานการณ์การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกไทย ดัชนีผลผลิต ณ เดือนพฤษภาคม อยู่ระดับ 131.87 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 32.69% (เพิ่มจากเดือนพฤษภาคม ปี 2558 ที่ 5.24%) และอัตรา การใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 75.93% เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 32.69% (ลดลงจากเดือนพฤษภาคม ปี 2558 ที่ 0.72%) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกกลับเข้าสู่ระดับการผลิตเต็มกำลังหลังผ่านช่วงเทศการวันหยุดยาว ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายน คาดว่ายังคงระดับการผลิตต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลให้ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมในไตรมาส 2 และ 3 ยังคงอยู่ในระดับปกติ สำหรับสถานการณ์การค้ามูลค่าผลิตภัณฑ์พลาสติก ณ เดือนพฤษภาคม มีมูลค่าการนำเข้า 10,738 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 5.10% และมูลค่าส่งออก 10,422 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 4.91% โดย สินค้านำเข้าและส่งออกสูงสุด ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทชิ้นส่วนประกอบสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
 
 
 
 
ข้อมูล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์