หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี

15 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1315)

นายหวู ดึ๊ก ดาม (H.E. Mr. Vu Duc Dam) รองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) ณ ห้องสีเหลือง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
 
รองนายกรัฐมนตรี แสดงความยินดีที่ได้พบหารือกับรองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม พร้อมยินดีที่ไทยและเวียดนามจะร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งถือเป็นความสัมพันธ์ที่มีคุณค่า โดยที่ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความมุ่งมั่น ยืนหยัด เคียงข้างกันเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ ตลอดจนร่วมกันทำให้ ASEAN เข้มแข็ง
 
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไทยให้ความสำคัญกับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและเวียดนาม โดยเล็งเห็นว่า ทั้งสองฝ่ายควรร่วมมือกันขยายและพัฒนาความร่วมมือในทุกมิติ ทั้งทางด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ในระดับประชาชนระหว่างไทยและเวียดนามยังมีอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ยืนยันที่จะรักษาและกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกระดับ
 
โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีเวียดนามที่ได้นำคณะวัฒนธรรมของเวียดนามมาจัดแสดงที่ประเทศไทย และขอบคุณที่ให้การต้อนรับคณะวัฒนธรรมไทยที่ไปจัดแสดงที่เวียดนาม ซึ่งยืนยันให้เห็นว่า ไทยและเวียดนามมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และหวังว่าในอนาคตทั้งสองประเทศจะมีความใกล้ชิดทางด้านวัฒนธรรมยิ่งขึ้น
 
รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามแสดงความขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีที่ให้เข้าพบหารือในวันนี้ และกล่าวว่า ไทยและเวียดนามมีความสัมพันธ์มาอย่างยาวนาน ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีเวียดนามเห็นพ้องที่ทั้งสองฝ่ายควรจะพัฒนาความร่วมมือให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ ตลอดจนการเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาเวียดนาม ภายใต้พื้นฐานของความเข้าใจระหว่างกัน
 
ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งปัจจุบันมีความกังวลในเรื่องของการใช้น้ำ รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามจึงเล็งเห็นว่า ไทยและเวียดนามควรร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงอย่างสร้างสรรค์
 
ในตอนท้าย รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และยินดีที่ประเทศไทยประสบความสำเร็จในกระบวนการออกเสียงประชามติ
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์