หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การสร้าง Supply Chain ภาคเหนือตอนบนและเครือข่ายหุ้นส่วนธุรกิจไทย-อาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV

10 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1635)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) จัดสัมมนาผู้ประกอบการในพื้นที่กว่า 200 ราย ส่งเสริมให้เกิดการสร้าง Supply Chain และเครือข่ายหุ้นส่วนธุรกิจไทย-อาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV
 
นางสาวศุภรา เสกาจารย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมการสร้าง Supply Chain และสร้างเครือข่ายหุ้นส่วนธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน จำนวนกว่า 200 คน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปิดตลาดอาเซียน โดยใช้ห่วงโซ่อุปทานในการขับเคลื่อนธุรกิจ จากนั้นจะได้คัดเลือกผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจไทย เดินทางไปเชื่อมโยงประเทศในอาเซียน (Business Networking) โดยเริ่มจากสหภาพเมียนมาในระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2559 เพื่อให้ผู้ประกอบการไปดูการค้า ตลาดชายแดน ประเทศเมียนมา ให้เห็นภาพการค้าชายแดนของประเทศ CLMV
 
นางสาวศุภรา กล่าวอีกว่า ขณะนี้ประเทศของไทยกำลังก้าวสู่ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง หากผู้ประกอบการมีศักยภาพ มองเห็นโอกาสทางการตลาด ได้เรียนรู้กระบวนการทำการค้าระหว่างประเทศอย่างมีระบบ สร้างSupply Chain และเครือข่ายหุ้นส่วนธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV เชื่อว่าสามารถนำพาสินค้าไทยไปสู่ตลาดสดอาเซียนได้ง่ายขึ้น
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์