หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-เมียนมา เทรด เอ็กซ์โป สนับสนุนการค้าสองประเทศ

9 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1400)

กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดงานไทย-เมียนมา เทรด เอ็กซ์โป สนับสนุนการค้าสองประเทศ ด้านเอกชนแนะรัฐตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาให้ตรงจุด เพื่อผลักดันการค้าชายแดนให้ได้ตามเป้า 1.7 ล้านล้านบาทปีนี้
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ 2/2559 ได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแม่สอด-เมียวดี หลังจากภาคเอกชนได้จัดตั้งสภาธุรกิจไทย-เมียนมา และได้มีแผนกำหนดจัดมหกรรมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ปี 2559 (Thailand-Myanmar Trade Expo 2016 ) ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากในเดือนพฤศจิกายนนี้ นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือถึงการแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนรายด่านทั่วประเทศ ทั้งการแก้ปัญหาความแออัดของด่านการค้า กฎระเบียบการข้ามแดน ปัญหาการคมนาคมที่ไม่สะดวก การใช้สิทธิพิเศษต่างๆ การเก็บค่าธรรมเนียมสินค้า การจัดระเบียบการค้าบริเวณชายแดน และ การขนส่งสินค้า เป็นต้น
 
ด้านนายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน กล่าวว่า สถานการณ์การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนครึ่งปีแรก คาดการณ์มีมูลค่าการค้าประมาณ 5.7 แสนล้านบาท และตลอดทั้งปีมูลค่าการค้าชายแดนน่าเป็นไปตามเป้าหมาย 1.7 ล้านล้านบาท ซึ่งจะเติบโตขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 15 ที่มีมูลค่า 1.4 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ได้เสนอให้รัฐจัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมและแก้ปัญหาการค้าชายแดนขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาและขยายการค้าขายระหว่างกันให้มากขึ้น โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกทางการค้า การเพิ่มปริมาณการซื้อ และการเพิ่มกำลังซื้อ เช่น ให้ขยายมูลค่าสินค้านำเข้าติดตัวมาโดยไม่ต้องสำแดงทรัพย์สิน จากเดิมกำหนดวงเงินที่ 200 เหรียญสหรัฐฯ เป็น 1,000 เหรียญสหรัฐฯ และการอนุญาตให้รถบรรทุก 10 ล้อจากประเทศเพื่อนบ้านให้เข้ามาในประเทศได้อย่างน้อยเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มโอกาสในด้านต่างๆ ให้ประเทศ ลดปัญหาความแออัดด่านชายแดน รวมถึงการอนุญาตให้เข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าขยายจาก 7 วัน เป็น 14 วัน
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์